تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تحقیق افت فشارشناسه محصول: 874066
موجود

تحقیق افت فشار

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

تحقیق افت فشار

تحقیق افت فشار

تحقیق افت فشار

تعداد صفحات : 41 صفحهافت فشار
Pressure Drop


افت فشار در لوله ها
روابط اصلی
دو رابطه اساسی که در محاسبه افت فشار نقش مهمی دارند عبارتند از:
رابطه دارسی ويسباخ

که در آن l طول لوله, d قطر لوله, v سرعت متوسط سيال, λ ضريب افت و h مقدار افت فشار ميباشد. بسياری از روشهای محاسبه افت فشار در واقع روشهايی هستند برای بدست آوردن مقدار λ که با قرار دادن آن در رابطه دارسی مي‌توان افت فشار را محاسبه کرد.
عدد رينولدز

که در آن V سرعت متوسط سيال, d قطر لوله, ν گرانروی سيال ميباشد. عدد رينولدز در واقع شاخصی است برای تعيين ميزان مغشوش بودن جريان که در بسياری از روشها به عنوان پارامتر ورودی مورد استفاده قرار ميگيرد.
مشروح روشها
پس از بررسی و مقايسه روشهای ارائه شده در منابع ليستی از تمامی روشهای موجود به شرح زير حاصل شد.
رابطه برای جريان آرام

اين فرمول فقط برای جريان آرام کاربرد دارد (Re<2300).
رابطه کوناکف

Konakov
فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2300 و 106 باشد کاربرد دارد.
رابطه بلازيوس Blasius

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2300 و 105 باشد کاربرد دارد.
رابطه هرمان Hermann

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2x104 و 2x106 باشد کاربرد دارد.


رابطه پراندتل Prandtle

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2300 و 4x106 باشد کاربرد دارد.
رابطه نيکورادزه Nikoradze

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 104 و 108 باشد کاربرد دارد.
رابطه آتشول Altshul

که در آن k مقدار زبری مطلق (ارتفاع پستی بلنديهای جدار داخلی لوله) و d قطر لوله ميباشند.
رابطه چزی Chezy
در اين رابطه V سرعت بر حسب فوت در ثانيه R شعاع هيدروليکی بر حسب فوت که برای لوله‌های با مقطع دايره برابر d/4 است و C ضريب رابطه است که با استفاده از جدول مقابل محاسبه ميشود:نوع لوله
ضريب c

لوله خيلی صاف مستقيم
140

لوله چدنی نو و صاف
130

لوله چدنی متوسط, لوله فولادی نو, لوله فاضلاب
110

لوله چدنی چند ساله
100

لوله چدنی قديمی و فرسوده
80

برنامه محاسبه کننده افت فشار

داده هاي ورودي عبارتند از :
طول لوله .قطر لوله .نوع لوله يا زبري آن .شدت جريان سيال يا سرعت
, دماي سيالتعيين‌ افت‌ انرژي‌ در اجزاي‌ يك‌ سيستم‌ لوله‌كشي‌ با قطر كوچك‌ :
هدف‌ آزمايش‌:
هدف‌ آزمايش‌ تعيين‌ افت‌ انرژي‌ نناشي‌ از اجزاي‌ يك‌ سيستم‌ لوله‌كشي‌ مانند زانويي‌، شير و... و رابطه‌اي‌ بين‌ افت‌ انرژي‌ و سرعت‌ مي‌باشد. بررسي‌ تغييرات‌ ضريب‌ اصطكاك‌ با رينولدز ضريب‌ افت‌ با انرژي‌ جنبشي‌ و تاثير نسبت‌ شعاع‌ انحناء و قطر يك‌ خم‌ در مقدار افت‌ انرژي‌ آن‌ از مواردي‌ مي

خرید آنلاین


سایر محصولات

logo-samandehi